Tālrunis: +371 24 200 500 mail: info@z500.lv
 
Z200132.9 + 33.29 m²      min. 22.3 x 26 m
Z21684.4 m²      min. 18 x 15.1 m
Z272197.2 + 33.18 m²      min. 23.2 x 19.6 m
Zx49129.2 + 30.28 m²      min. 21.7 x 24.3 m
Zx54139.7 + 36.48 m²      min. 22.3 x 19 m
 

Pakalpojumi

Visi Z500 projekti ir kvalitatīvi izstrādāti, kā arī atbilst Latvijas normatīvajām un klimata prasībām. Projekta bāzes cenā ietilpst arhitektūras un konstrukciju daļa.

Piedāvājam projekta adaptācijas pilnu procesu, lai varat sākt būvēt:

1. Mājas piesaiste Jūsu zemes gabalam pēc topogrāfijas - 300 Eur;

2. Pamatu korekcija pēc grunts ģeoloģijas - 300 Eur;

3. Projekta saskaņošana un būvatļaujas saņemšana:

Rīgā un Jūrmalā 800 Eur;

Rīgas apkaimē 300-500 Eur;

Pārējā Latvijā 600-800 Eur.

Papildus piedāvājam:

1. Inženierkomunikāciju projekti: 

Elektroapgāde no 500 Eur;

Ūdensapgāde un kanalizācija no 400 Eur;

Gāzes apgāde no 600 Eur;

2. Topogrāfija no 400 Eur, ģeoloģija no 300 Eur.